Kategori / Arbete

Få stöd och matchning för att komma ut i arbetslivet

  • 1 minuters läsning
  • Arbete

Är det så att du har behov av stöd och matchning för att ta dig ut på arbetsmarknaden? Det finns en tjänst som heter just stöd och matchning och det hos företaget Montico. Denna tjänst har de tillsammans med Arbetsförmedlingen. Tjänsten vänder sig till personer som är arbetssökande som även behöver hjälp med att hitta jobb. Just att hitta jobb är inte alltid det lättaste.  En del har det även särskilt svårt att ta sig ut i arbetslivet. Det kan bero på en mängd olika anledningar. Oavsett din anledning så kan du få bra hjälp med denna tjänst. Det så att du till slut ska kunna hitta ett jobb som passar just dig. Du får helt enkelt stöd så väl som matchning med vad som kan tänkas fungera för dig.

Matchning och stöd för arbetssökande         

Du som känner att tjänsten stöd och matchning är något för dig, du kan vända dig till Montico eller prata med din arbetsförmedling om det. Du kommer att få hjälp och coaching med att lyfta fram det unika hos dig själv. Du kommer att få tillgång till en personlig handledare som tar hand om dig från början till slut. Du kan bland annat få stöd med att skriva CV och personligt brev. Du får även hjälp med att hitta nya sätt att söka jobb på samt att du även får hjälp med att skapa kontakt med företag och potentiella arbetsgivare. Du kommer hitta dina egna starka sidor med hjälp av denna tjänst. Dessutom så har Montico goda kontakter tack vare att de även jobbar med rekrytering och bemanning. Så det är en god idé att kontakta dem.

En ISO konsult kan hjälpa er ta nästa steg

  • 1 minuters läsning
  • Arbete

Behöver ert företag anlita en ISO konsult? Detta kan vara ett taktiskt val ur flera olika synvinklar. Denna certifiering ska inte underskattas då den har hög trovärdighet både hos andra företag och hos myndigheter och den här typen av kvalitetsstämpel blir viktigare och viktigare.

Det visar då att ett företag tar hand om både arbetsmiljöaspekter och andra miljöfrågor på ett ansvarsfullt sätt, vilket ger betydligt mer trovärdighet i kontakterna med omvärlden. Det är naturligtvis någonting man eftersträvar som företag då det är viktigt att ha Goodwill för att varumärket ska vara attraktivt och pålitligt.

ISO konsult​Certifieringen i sig själv kan se komplex ut. Det är många steg som ska utföras, men din ISO konsult tar dig på ett enkelt sätt genom alla dessa och lotsar dig till vilka åtgärder som måste fixas och vilka tidsramar som gäller för dessa. Det kan också vara så att man behöver uppdatera sin certifiering vart tredje år och i så fall får man en handlingsplan över vilka saker som behöver vara på plats vid dessa tidpunkter.

En ISO konsult förstår processen 

Denna typ av certifiering kan därför vara väl värda att tänka över. Det kan vara viktigt för ett företag att investera i den här typen av frågor. Certifieringen har ju en stor trovärdighet och ses som en standard i sammanhanget.

Det finns alltså många fördelar med att anlita en ISO konsult till ditt företag för den här typen av analys och certifiering. Det kan vara ett bra och smart nästa steg för ditt företag om du vill öka kredibiliteten i kontakten med omvärlden. Detta är naturligtvis viktigt för dina affärer och för ditt företags lönsamhet i det långa loppet.