Kategori / Tjänster

Gör en energideklaration för er bostadsrättsförening

Behöver ni en energideklaration för er bostadsrättsförening? Det som gäller med energideklaration bostadsrättsförening är att dessa är det krav på. Det har det varit sedan 2006. En energideklaration innebär att en energibesiktning måste utföras och det av en certifierad person. Är det så att ni behöver göra det nu, för er bostadsrättsförening, så är det inte fel att kontakta OVK Center. De har flera certifierade energiexperter. De kan dels utföra energibesiktning och energideklarering och det i enlighet med den lagen som finns. Besiktningen kan ta mellan 1 till 3 timmar, beroende på storleken på byggnaden. Du kan underlätta det hela genom att fylla i ett formulär på nätet innan de kommer till er.

Deklarering av energ​​i för bostadsrättsföreningar

Ni som vill göra en energideklaration för er bostadsrättsförening, ni kan som sagt göra det via OVK Center. Hos dem får ni en energideklaration som sedan är giltig i 10 år. Det blir även registrerat hos Boverket. Det kan vara smart att passa på att göra en OVK besiktning samtidigt som er energideklaration bostadsrättsförening. OVK Center utför dessa med nämligen. Smart och smidigt att få två besiktningar samtidigt.

Om ni vill veta mer om detta eller få en offert, besök då OVK Center på deras hemsida. Där går det även att läsa mer om vad som gäller för både energideklaration samt om OVK.  En OVK är även det ett måste för olika sorters byggnader och det med en viss intervall. Ni hittar även kontaktuppgifter till företaget på deras sida.

När ni behöver ett bra kvalitetsledningssystem

  • 1 minuters läsning
  • Tjänster

Är det så att ni är ett företag som känner att ni behöver ett bra kvalitetsledningssystem? Då ska ni besöka företaget Axintor. De jobbar med att hjälpa andra företag utvecklas på ett bra sätt. Därför erbjuder de dels ett kvalitetsledningssystem men de har även flera andra bra system och tjänster.

Kvalitetsledningssystem från Axintor
 

Idag är det många företag som behöver jobba med både kvalitet och med miljö. Det kan man göra genom att låta alla anställda vara med och bidra till ett förbättrat sätt att få verksamheten att fungera när det kommer till rutiner och affärsprocesser. Om man satsar på ett kvalitetsledningssystem från axintor så är det helt digitaliserat. Det heter SafetyNet och det är det ultimata systemet att jobba i eftersom det är digitalt. Det gör att alla processer blir bra mycket enklare.

Satsa på ett system för kvalitetsledning

Att välja ett kvalitetsledningssystem som SafetyNet innebär att ert företag kan hänga med i den digitala utvecklingen. Det är en bra plattform som har en massa bra innehåll. Man kan även välja att utöka detta system med flera andra moduler för att kunna jobba med fler processer inom sitt företag. Systemet gör att ni dels kan jobba med det systematiska kvalitets- och miljöarbetet så väl som att det även finns möjligheter med registrering, rapportering, arbetsmiljö, uppföljning och mycket mer. Detta är ett moduluppbyggt system så att man ska kunna lägga till fler moduler allt eftersom. 

Känner du att du vill veta mer om detta kvalitetsledningssystemet eller är det så att du vill veta mer om de andra delarna man kan lägga till? Då ska du besöka deras hemsida. Där hittar du all information om det du behöver veta. Du kan läsa om det mesta som rör denna arbetsmiljöportal.

En ISO konsult kan hjälpa er ta nästa steg

  • 1 minuters läsning
  • Tjänster

Behöver ert företag anlita en ISO konsult? Detta kan vara ett taktiskt val ur flera olika synvinklar. Denna certifiering ska inte underskattas då den har hög trovärdighet både hos andra företag och hos myndigheter och den här typen av kvalitetsstämpel blir viktigare och viktigare.

Det visar då att ett företag tar hand om både arbetsmiljöaspekter och andra miljöfrågor på ett ansvarsfullt sätt, vilket ger betydligt mer trovärdighet i kontakterna med omvärlden. Det är naturligtvis någonting man eftersträvar som företag då det är viktigt att ha Goodwill för att varumärket ska vara attraktivt och pålitligt.

ISO konsult​Certifieringen i sig själv kan se komplex ut. Det är många steg som ska utföras, men din ISO konsult tar dig på ett enkelt sätt genom alla dessa och lotsar dig till vilka åtgärder som måste fixas och vilka tidsramar som gäller för dessa. Det kan också vara så att man behöver uppdatera sin certifiering vart tredje år och i så fall får man en handlingsplan över vilka saker som behöver vara på plats vid dessa tidpunkter.

En ISO konsult förstår processen 

Denna typ av certifiering kan därför vara väl värda att tänka över. Det kan vara viktigt för ett företag att investera i den här typen av frågor. Certifieringen har ju en stor trovärdighet och ses som en standard i sammanhanget.

Det finns alltså många fördelar med att anlita en ISO konsult till ditt företag för den här typen av analys och certifiering. Det kan vara ett bra och smart nästa steg för ditt företag om du vill öka kredibiliteten i kontakten med omvärlden. Detta är naturligtvis viktigt för dina affärer och för ditt företags lönsamhet i det långa loppet.

Få transkribering snabbt och enkelt

  • 1 minuters läsning
  • Tjänster

Har du en eller flera inspelade filer som du vill göra en transkribering på? Det går alldeles utmärkt att göra på egen hand, men har man inte vanan inne så kan det ta ett tag att göra det. Om du vill ha transkribering fast pris, samt få det inom 24 timmar, då kan du vända dig till Snabb Transkribering. Detta företag har vanan inne att transkribera snabbt, effektivt och med hög kvalitet. Det kan finnas många anledningar till att man väljer att spela in sina möten, föreläsningar, intervjuer med mera. Men att även ha dem i text sedan kan underlätta en hel del. Det är vad transkribering går ut på, att ta inspelat material och omvandla det till text i ett dokument.

Behöver du någon som transkriberar åt dig?

Om du själv inte är van att transkribera så kan det vara svårt. Det är inte alltid lätt att få till det så att det blir rätt. Genom att anlita Snabb Transkribering så kan de ge dig transkribering fast pris på det du vill ha nedskrivet i en textfil. Du kan få det snabbt med, från 24 timmar och uppåt, beroende på vad det är du har spelat in och hur många deltagare det är. Vill du veta mer om vad det är som gäller och vad det kostar att få ditt material transkriberat så ska du besöka Snabb Transkribering och deras hemsida. Där står det exakt hur du ska gå tillväga för att få hjälp.

Låt proffs transkribera dina texter

  • 1 minuters läsning
  • Tjänster

Om du behöver hjälp med att transkribera texter så är det möjligt att få detta till ett bra pris, med snabb leveranstid. Det är ju annars väldigt tidskrävande att sysselsätta sig med, då det är mer krävande än vad man först kanske tror. Det är också viktigt att det blir ordentligt gjort för att materialet ska kunna analyseras så bra som möjligt. Detta är ju en förutsättning för ett bra forskningsarbete.

Ofta behöver man ett omfattande material för att kunna få bra studie. Detta innebär då per automatik ett väldigt omfattande transkriberingsarbete. Det är här delegering kommer in i bilden och vikten av att inte göra allting själv, utan att överlåta vissa arbetsuppgifter åt kompetent personal som vet vad de gör, så att du kan fokusera på det viktiga.

För forskningsarbete är ju väldigt tidskrävande och kräver mycket fokus och noggrannhet. Transkribering i därmed lätt en distraktion som man gärna klarar sig utan, för att få mer tid över till annat. Om man låter proffs göra det kan man också vara helt säker på att det blir 100% när det gäller kvalitet och därmed får man tillgång till ett optimerat material som är betydligt lättare att arbeta med forskningsmässigt.

Transkribering tar tid

Detta är därmed att rekommendera om du vill bedriva kvalitativ forskning. Det går många timmar till att göra den här typen av arbete och man har helt enkelt inte tid att göra allting själv.

Det blir bara ett stressmoment, och man gör sig själv en tjänst om man undviker detta. Att förbereda och utföra intervjuer är i sig tidskrävande och det är bra att delegera det som går, i det här fallet transkribering. Man får då både tid och energi över till annat.​